Opening BSO de Plezierwier

maandag 7 maart 2016

Op maandag 7 maart  2016 is de officiële opening van BSO de Plezierwier geweest. Om 15.00 uur waren de kinderen van groep 1 t/m 8 van SWS Op Wier hierbij aanwezig. Rijanne Spoelman heeft een paar woorden gezegd en gaf aansluitend het woord aan Martine. Vervolgens heeft de Ouderraad van SWS Op Wier een cadeau overhandigd waarmee op de BSO heel goed gespeeld kan worden de komende tijd. Namelijk allemaal buitenspeelgoed, dus hopen we op veel mooi weer. Daarna gingen de leerlingen weer terug naar hun klas en mochten ze na 15.15 uur onder begeleiding van hun ouders een kijkje komen nemen bij de BSO. Aan wat lekkers en wat te drinken was gedacht. En na een gezellige middag kwam om 18.00 uur een einde aan de opening.