De Plezierwier is op de volgende dagen gesloten in 2023

NOG NADER IN TE VULLEN

 

De BSO hanteert dezelfde sluitingsdagen als Samenwerkingsschool Op Wier waarin de BSO gevestigd is. Alle vakanties gaan dus ook gelijk met de vakanties van de Samenwerkingsschool Op Wier.

De BSO zal wel ruim voor iedere vakantie inventariseren wat de vraag is om open te gaan. Hiervoor geldt wanneer er voldoende vraag is naar opvang tijdens een vakantieperiode zal de BSO geopend zijn. 

Wanneer de school margedagen heeft dan zal er ook gevraagd worden of opvang gewenst is. Indien hier ook voldoende aanmeldingen voor zijn dan zal de BSO tijdens deze dagen geopend zijn.

Tijdens margedagen en / of in vakantieperiodes kan het voorkomen dat de BSO en de dagopvang samen gaan vanwege het aantal kinderen. De opvang zal dan plaatsvinden bij de dagopvang.