De BSO is geopend op de maandagmiddag, dinsdagmiddag en de donderdagmiddag. De openingstijden zijn van 14.30 tot 18.00

Indien er ouders zijn die graag opvang willen tot 18.30 uur dan is dit geen probleem. Wel moet dit vooraf afgesproken zijn.

De Plezierwier verzorgt ook de voorschoolse opvang (VSO).

Hiervoor dient u uw kind wel aangemeld te hebben.

Voorschoolse opvang kan van 07.00 uur tot 08.30 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend.

Heeft u andere wensen voor wat betreft de opvang van uw kind dan kan dit natuurlijk altijd in overleg.

De dagopvang is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00. Andere haal - en brengtijden in overleg mogelijk.

De peuteropvang is mogelijk op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 12.30.