BSO de Plezierwier is ontstaan met de vraag vanuit de school.

Voorheen werd de BSO gedaan door een andere kinderopvangorganisatie.

Deze hebben medio oktober 2015 besloten te stoppen met de BSO.

Toch was er vanuit diverse ouders van leerlingen van de basisschool wel vraag naar BSO.

Op 7 maart 2016 heeft BSO de Plezierwier zijn deuren geopend.

Toen begonnen met 7 kinderen op de lijst en op dit moment maken ongeveer 16 kinderen wisselend gebruik van de BSO.

 

Sinds het schooljaar 2017 / 2018 zorgt BSO de Plezierwier ook voor de voorschoolse opvang.

Deze opvang is af te nemen op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdagochtend.

Vanaf 7.00 tot 8.30 uur. Wel dient u dit van tevoren door te geven omdat er niet standaard iedere morgen iemand aanwezig is.

 

Sinds 7 maart 2022 biedt de Plezierwier ook dagopvang / peuteropvang aan.
Deze locatie bevindt zich in het dorpshuis in Ezinge aan de Nieuwestreek 33.

We kunnen nog steeds kinderen plaatsen voor zowel dagopvang / peuteropvang en BSO.

BIJ DE BSO KUNNEN WE OP MAANDAGMIDDAG EN DONDERDAGMIDDAG NOG KINDEREN PLAATSEN.

BIJ DE DAGOPVANG / PEUTEROPVANG IS DE DONDERDAG VOL.