De Plezierwier is ontstaan met de vraag vanuit de school.

Voorheen werd de BSO gedaan door een andere kinderopvangorganisatie.

Deze hebben medio oktober 2015 besloten te stoppen met de BSO.

Toch was er vanuit diverse ouders van leerlingen van de basisschool wel vraag naar BSO.

Op 7 maart 2016 heeft de Plezierwier de deuren van de BSO geopend.

Toen begonnen met 7 kinderen op de lijst en op dit moment maken ongeveer 16 kinderen wisselend gebruik van de BSO.

 

Sinds het schooljaar 2017 / 2018 verzorgt de Plezierwier ook voor de voorschoolse opvang.

Vanaf 7.30 tot 8.30 uur. Dit is mogelijk op alle dagen van de week. Wel dient u dit van tevoren door te geven omdat er niet standaard iedere morgen iemand aanwezig is.

 

Sinds 7 maart 2022 biedt de Plezierwier ook dagopvang / peuteropvang aan.
Deze locatie bevindt zich in het dorpshuis in Ezinge aan de Nieuwestreek 33.

We kunnen nog steeds kinderen plaatsen voor zowel dagopvang / peuteropvang en BSO.